Aktuality

VTS News

Spoločnosť SSNDT je členom ZSVTS, ktorý vydáva štvrťročník o vede a technike.
Pozrite si najnovšie číslo 4 z Decembra 2018, kde sa dozviete viac o práci pracovnej skupiny LT pri SSNDT, vákuovej technike a jej uplatnení alebo o cenách za vedu a techniku 2018.