SSNDT

SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ PRE NEDEŠTRUKTÍVNE TESTOVANIE
Člen medzinárodného výboru pre nedeštruktívne testovanie ICNDT
Člen Európskej federácie pre nedeštruktívne testovanie EFNDT

Člen Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností

SSNDT je členom:
        

Menu

Kolokvium 2019 - Hlavná stránka

Kolokvium 2019

Aplikácie aktuálnych noriem a metodík v NDT

Kolokvium sa bude konať

 v dňoch 3. ÷ 4. 4. 2019 v hoteli Sitno vo Vyhniach.

 

TÉMATICKÉ ZAMERANIE KOLOKVIA

 

 

Tematické zameranie Kolokvia:

  •  súčasné poznatky a skúsenosti s novými metódami skúšania
  •  neštandardné metodiky a techniky NDT
  •  normalizácia v NDT a nadväzných oblastiach
  •  kvalifikácia personálu NDT z pohľadu potrieb praxe i uznávania

Kolokvium poskytne príležitosť pre odborné prezentácie, diskusie, výmeny názorov i skúseností  všetkých pracovníkov, ktorí sa zaujímajú a zaoberajú problematikou kontroly kvality, problematiku životnosti výrobkov, praktické aplikácie metód nedeštruktívneho skúšania v rôznych oblastiach ich použitia, normalizáciu, vzdelávanie, kvalifikáciu a certifikáciu v týchto oblastiach.

 

Súčasťou Kolokvia bude aj prezentácia NDT techniky pre širokú odbornú verejnosť.

 

PREDSEDA KOLOKVIA

 

SEKRETARIÁT KOLOKVIA

Ing. Erich Eckhardt

Prezident SSNDT

e-mail:     ssndt@ssndt.sk

mobil:    +421 917 715 189

 

 

ATG Slovakia s.r.o..

Ing. Daniela Červeňanová

e-mail:        kolokvium@atg.sk

mobil:         +421 905 583 578

 

Sponzori 

Konferencia

DEFEKTOSKOPIA 2018

organizuje SSNDT v spolupráci s firmou

ATG Slovakia s.r.o.

bez podpory sponzorov  

  

  
 
 
 
 

 

 © Copyright 20010 [SSNDT]