SSNDT

SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ PRE NEDEŠTRUKTÍVNE TESTOVANIE
Člen medzinárodného výboru pre nedeštruktívne testovanie ICNDT
Člen Európskej federácie pre nedeštruktívne testovanie EFNDT

Člen Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností

SSNDT je členom:
        

Menu

DEFEKTOSKOPIA 2018 - Hlavná stránka

DEFEKTOSKOPIA 2018

Konferencia sa bude konať

 v dňoch 20. ÷ 22. 03. 2017 v hoteli Átrium v Novom Smokovci.

TÉMATICKÉ ZAMERANIE KONFERENCIE

 

 

Tematické zameranie Konferencie :

  •  súčasné poznatky a skúsenosti s novými metódami skúšania
  •  neštandardné metodiky a techniky NDT
  •  normalizácia v NDT a nadväzných oblastiach
  •  kvalifikácia personálu NDT z pohľadu potrieb praxe i uznávania

Konferencia poskytne príležitosť pre odborné prezentácie, diskusie, výmeny názorov i skúseností  všetkých pracovníkov, ktorí sa zaujímajú a zaoberajú problematikou kontroly kvality, problematiku životnosti výrobkov, praktické aplikácie metód nedeštruktívneho skúšania v rôznych oblastiach ich použitia, normalizáciu, vzdelávanie, kvalifikáciu a certifikáciu v týchto oblastiach.

 

Súčasťou konferencie bude aj prezentácia NDT techniky pre širokú odbornú verejnosť.

 

PREDSEDA KONFERENCIE

 

SEKRETARIÁT KONFERENCIE

Ing. Erich Eckhardt

Prezident SSNDT

e-mail:     ssndt@ssndt.sk

mobil:    +421 917 715 189

 

 

ATG Slovakia s.r.o..

Ing. Daniela Červeňanová

e-mail:        defektoskopia@atg.sk

mobil:         +421 905 583 578

 

Sponzori 

Konferencia

DEFEKTOSKOPIA 2018

organizuje SSNDT v spolupráci s firmou

ATG Slovakia s.r.o.

bez podpory sponzorov  

  

  
 
 
 
 

 

 © Copyright 20010 [SSNDT]