SSNDT

SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ PRE NEDEŠTRUKTÍVNE TESTOVANIE
Člen medzinárodného výboru pre nedeštruktívne testovanie ICNDT
Člen Európskej federácie pre nedeštruktívne testovanie EFNDT

SSNDT je členom:
    

Menu

Kolokvium 2017 - Hlavná stránka

Odborné kolokvium 2017

Kolokvium 2017 - Vývoj metód skúšania a nové poznatky v NDT

usktutočnilo v dňoch 08. ÷ 09. 06. 2017 v KONGRES Hotel Roco v Košiciach.

TÉMATICKÉ ZAMERANIE KOLOKVIA

 

 

Tematické zameranie Kolokvia :

  •  súčasné poznatky a skúsenosti s novými metódami skúšania
  •  neštandardné metodiky a techniky NDT
  •  normalizácia v NDT a nadväzných oblastiach
  •  kvalifikácia personálu NDT z pohľadu potrieb praxe i uznávania

Kolokvium poskytne príležitosť pre odborné prezentácie, diskusie, výmeny názorov i skúseností  všetkých pracovníkov, ktorí sa zaujímajú a zaoberajú problematikou kontroly kvality, problematiku životnosti výrobkov, praktické aplikácie metód nedeštruktívneho skúšania v rôznych oblastiach ich použitia, normalizáciu, vzdelávanie, kvalifikáciu a certifikáciu v týchto oblastiach.

 

Súčasťou kolokvia bola prezentácia NDT techniky pre širokú odbornú verejnosť.

 

PREDSEDA KOLOKVIA

 

SEKRETARIÁT KOLOKVIA

Ing. Erich Eckhardt

Prezident SSNDT

e-mail:     ssndt@ssndt.sk

mobil:    +421 917 715 189

 

 

ATG Slovakia s.r.o..

Ing. Daniela Červeňanová

e-mail:        kolokvium@atg.sk

mobil:         +421 915 981 064 

 

Sponzori Kolokvia

Kolokvium 2017 organizuje SSNDT bez podpory sponzorov  

  

  
 
 
 
 

 

 © Copyright 20010 [SSNDT]