SSNDT

SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ PRE NEDEŠTRUKTÍVNE TESTOVANIE
Člen medzinárodného výboru pre nedeštruktívne testovanie ICNDT
Člen Európskej federácie pre nedeštruktívne testovanie EFNDT

Člen Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností

SSNDT je členom:
        

Menu

Kolokvium 2019 - Výstava NDT techniky

VÝSTAVA
Výstava bude prebiehať  súčasne s odbornými prednáškami. Všetci výrobcovia, predajcovia, servisné spoločnosti sú srdečne pozvaní k účasti a k predvedeniu najnovšej ndt techniky, príslušenstva, zaujímavostí a služieb v oblasti NDT.

   

Výstavný priestor

Vystavovateľ má v základnom poplatku prezentačný stôl na ploche 3 m2, 2 ks stoličiek, elektrická prípojka 230V/50 Hz, umiestenie v priestoroch určených vystavovateľom a to v bezprostrednej blízkosti  konferenčnej sály.

 

 Poplatok vystavovateľa zahŕňa:

·                 Výstavný stôl na ploche 3 m2

·                 2 stoličky

·                 El. prípojku 3x 230V/50 Hz

·                 Vložné na komnferenciu pre 1 vystavovateľa, účasť na spoločenských akciách pre jedného pracovníka vystavovateľa

 

OBJEDNÁVKA FIREMNEJ PREZENTÁCIE

Formulár záväznej objednávky firemnej prezentácie  si stiahnite tu:  

Sponzori 

Konferencia

DEFEKTOSKOPIA 2018

organizuje SSNDT v spolupráci s firmou

ATG Slovakia s.r.o.

bez podpory sponzorov  

  

  
 
 
 
 

 

 © Copyright 20010 [SSNDT]