SSNDT

SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ PRE NEDEŠTRUKTÍVNE TESTOVANIE
Člen medzinárodného výboru pre nedeštruktívne testovanie ICNDT
Člen Európskej federácie pre nedeštruktívne testovanie EFNDT

Člen Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností

SSNDT je členom:
        

Menu
Profil spoločnosti
Aktivity SSNDT
Informácie

Kontakty SSNDT

Názov a sídlo spoločnosti:

SSNDT - Slovenská Spoločnosť pre Nedeštruktívne testovanie Račianska 71

832 59  Bratislava

www.ssndt.sk

IČO:  30810931

DIČ:  2021563412

Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.

Účet:   SK73 0900 0000 0006 3278 9150  

 

Prezident (predseda výboru):

Ing. Erich Eckhardt

Tel.:  0917 715 189  

ssndt@ssndt.sk

 

Podpredsedovia výboru:

Ing. Milan Černica

Železničné stavby, a.s. Južná trieda 66 040 01  Košice

 

Ing. Mária Komárňanská

Reaktortest, s.r.o. Františkánska 22 917 01  Trnava

 

Zuzana Ščasná

ATG Slovakia s.r.o. Priemyselný park Zajarčie  Trenčianska Turná  

 

Ing. Rudolf Chyla

ŽSR, VVÚŽ Nobelova 50 836 01  Bratislava  

Firemní členovia

TEMPRA, s.r.o.

TSS Grade, a.s.

topNDT, s.r.o.

VÚZ-PI SR

TUV SUD Slovakia, s.r.o.

WTM, s.r.o.  

REAKTORTEST, s.r.o. Trnava  

ATG Slovakia, s.r.o., Trenčín  

Letecké opravovne Trenčín, a.s.  

ŽSR - Výskumný a vývojový ústav železníc

PTS Josef Solnař SK, s.r.o., Žilina

Železničné stavby, a.s., Košice  

B-mat Group, a.s.

SlovCert, s.r.o., Bratislava  

TSP - TESTSERVIS POLÁČEK, s.r.o., Trnava  

ENERGOSERVIS, spol. s r.o. Chomutov  

Vodohospodárska výstavba, Bratislava  

Uniatest, s.r.o., Krásno nad Kysucou  

PROXIS Slovakia, s.r.o., Bratislava  
 

 © Copyright 20010 [SSNDT]