SSNDT

SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ PRE NEDEŠTRUKTÍVNE TESTOVANIE
Člen medzinárodného výboru pre nedeštruktívne testovanie ICNDT
Člen Európskej federácie pre nedeštruktívne testovanie EFNDT

SSNDT je členom:
    

Menu
Profil spoločnosti
Aktivity SSNDT
Informácie

Kontakty SSNDT
 

Názov a sídlo spoločnosti:

SSNDT

Račianska 71

831 02  Bratislava

 

Poštová adresa: SSNDT, P.O. BOX 18, 830 03 Bratislava 33

 

ssndt@ssndt.sk

www.ssndt.sk

IČO:  30810931

DIČ:  2021563412

Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.

Účet:   SK73 0900 0000 0006 3278 9150  

 

Prezident (predseda výboru):

Ing. Erich Eckhardt

 

Tel.:  0917 715 189

ssndt@ssndt.sk

 

Podpredsedovia výboru:

Ing. Milan Černica

Železničné stavby, a.s.

Južná trieda 66

040 01  Košice

 

Vladimír Kubík

B-mat Group, a.s.

Horná 13

038 61 Vrútky

 

Ing. Mária Komárňanská

Reaktortest, s.r.o.

Františkánska 22

917 01  Trnava

 

Tajomník

Ing. Rudolf Chyla

ŽSR, VVÚŽ

Nobelova 50

836 01  Bratislava

Firemní členovia

REAKTORTEST, s.r.o. Trnava  

ATG Slovakia, s.r.o., Trenčín  

Letecké opravovne Trenčín, a.s.  

ŽSR - Výskumný a vývojový ústav železníc

PTS Josef Solnař SK, s.r.o., Žilina

Železničné stavby, a.s., Košice  

B-mat Group, a.s.

SlovCert, s.r.o., Bratislava  

TSP - TESTSERVIS POLÁČEK, s.r.o., Trnava  

ENERGOSERVIS, spol. s r.o. Chomutov  

Vodohospodárska výstavba, Bratislava  

Uniatest, s.r.o., Krásno nad Kysucou  

PROXIS Slovakia, s.r.o., Bratislava  

topNDT, s.r.o.

WIZACO NDT s.r.o., Kpt. Nálepku 78, 934 01  Levice
 

 © Copyright 20010 [SSNDT]