WCNDT 2020

Miesto konania
08 Jun 2020
14 31

soul wcndt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V dňoch 8.-12.6. 2020 sa uskutoční Svetová konferencia NDT v Soeule, Južná Kórea.

Podrobnosti nájdete na stránkach WCNDT 2020.