SSNDT

SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ PRE NEDEŠTRUKTÍVNE TESTOVANIE
Člen medzinárodného výboru pre nedeštruktívne testovanie ICNDT
Člen Európskej federácie pre nedeštruktívne testovanie EFNDT

SSNDT je členom:
    

Menu
Profil spoločnosti
Aktivity SSNDT
Informácie

Stanovy SSNDT

  

SSNDT bola registrovaná MV SR dňa 2.11.1992, č.s. VVS/1-900/90-6595 

 

Aktuálne stanovy boli prerokované a schválené Zjazdom Slovenskej spoločnosti pre nedeštruktívne testovanie, ktorý sa konal počas Konferencie DEFEKTOSKOPIA 2016 v hoteli Átrium v Novom Smokovci dňa 26. 04. 2016.

 

 STANOVY SSNDT

Firemní členovia

VÚZ-PI SR

TUV SUD Slovakia, s.r.o.

WTM, s.r.o.  

REAKTORTEST, s.r.o. Trnava  

ATG Slovakia, s.r.o., Trenčín  

Letecké opravovne Trenčín, a.s.  

ŽSR - Výskumný a vývojový ústav železníc

PTS Josef Solnař SK, s.r.o., Žilina

Železničné stavby, a.s., Košice  

B-mat Group, a.s.

SlovCert, s.r.o., Bratislava  

TSP - TESTSERVIS POLÁČEK, s.r.o., Trnava  

ENERGOSERVIS, spol. s r.o. Chomutov  

Vodohospodárska výstavba, Bratislava  

Uniatest, s.r.o., Krásno nad Kysucou  

PROXIS Slovakia, s.r.o., Bratislava  

topNDT, s.r.o.
 

 © Copyright 20010 [SSNDT]