SSNDT

SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ PRE NEDEŠTRUKTÍVNE TESTOVANIE
Člen medzinárodného výboru pre nedeštruktívne testovanie ICNDT
Člen Európskej federácie pre nedeštruktívne testovanie EFNDT

SSNDT je členom:
    

Menu
Profil spoločnosti
Aktivity SSNDT
Informácie

 

Prvá registrácia SSNDT bola na MV SR vykonaná dňa 2.11.1992, č.s. VVS/1-900/90-6595

 

Súčasná úprava Stanov SSNDT bola schválená na Zjazde SSNDT počas Konferencie DEFEKTOSKOPIA 2016 dňa 26.4.2016.

 

Stanovy SSNDT 


 

Firemní členovia

REAKTORTEST, s.r.o. Trnava  

ATG Slovakia, s.r.o., Trenčín  

Letecké opravovne Trenčín, a.s.  

ŽSR - Výskumný a vývojový ústav železníc

PTS Josef Solnař SK, s.r.o., Žilina

Železničné stavby, a.s., Košice  

B-mat Group, a.s.

SlovCert, s.r.o., Bratislava  

TSP - TESTSERVIS POLÁČEK, s.r.o., Trnava  

ENERGOSERVIS, spol. s r.o. Chomutov  

Vodohospodárska výstavba, Bratislava  

Uniatest, s.r.o., Krásno nad Kysucou  

PROXIS Slovakia, s.r.o., Bratislava  

topNDT, s.r.o.

WIZACO NDT s.r.o., Kpt. Nálepku 78, 934 01  Levice
 

 © Copyright 20010 [SSNDT]