Defektoskopia 2020

Hotel atrium

logo defektoskopia

6.-8.10. 2020

HOTEL ÁTRIUM,  NOVÝ SMOKOVEC

VYSOKÉ TATRY

 

Konferencia bude zameraná na problematiku nedeštruktívneho skúšania materiálov, zvarov, konštrukcií a pod. 

Bude príležitosťou k stretnutiu a výmene odborných skúseností všetkých pracovníkov, ktorí sa zaujímajú a zaoberajú problematikou kontroly kvality, životnosti výrobkov, praktickými aplikáciami metód nedeštruktívneho skúšania v rôznych oblastiach ich použitia, normalizáciou, vzdelávaním, kvalifikáciou a certifikáciou v týchto oblastiach.

Pre výrobcov, dodávateľov, poskytovateľov služieb a výkonu skúšok a servisné organizácie v oblasti NDT ponúka konferencia príležitosť prezentovať svoju ponuku pre širokú odbornú verejnosť.

Tematické zameranie konferencie:  

  •  Akustická emisia
  •  Magnetické a indukčné metódy
  •  Povrchové a optické metódy
  •  Filmová a digitálna rádiografia, počítačová tomografia
  •  Ultrazvukové metódy (vrátane TOFD, Phased Array, EMAT)
  •  Detekcia netesnosti a lokalizačné skúšky tesnosti
  •  Detekcia koróznych procesov metódami NDT
  •  Aplikácie metód NDT v priemyselných odvetviach
  •  Špeciálne metódy skúšania kvality výrobkov

 Vzdelávanie, certifikácia a akreditácia v NDT, normalizácia v NDT

ORGANIZAČNÝ VÝBOR KONFERENCIE

Ing. Erich Eckhardt (SSNDT)

Ing. Mária Komárňanská (Reaktortest, Trnava)

Ing. Rudolf Chyla (VVÚŽ, Bratislava)

Ing. Ivan. Ščasný (ATG Slovakia, Trenčín)

 

 

Ing. Pavol Kučík (SlovCert, Bratislava)

doc. Ing. Michal Hatala, PhD. (TUKE FVT Košice)

doc. Ing. Erika Hodúlová, PhD. MSc.(STU MTF) 

Ing. Daniela Červeňanová (ATG Slovakia, Trenčín)

 

SPRIEVODNÉ AKCIE

Súčasťou konferencie bude verejne prístupná výstava prístrojovej NDT techniky, prístrojov a príslušenstva, ponuka dodávok a služieb v oblasti NDT. 

V rámci konferencie sa uskutoční workshop, zameraný na problematiku MRA - medzinárodné uznávanie certifikátov..

Súčasťou konferencie bude aj Slovenský spoločenský večer, príležitosť na odovzdanie ocenení SSNDT, ako aj na neformálne priateľské stretnutia.

ZBORNÍK

Všetky príspevky konferencie budú vydané v sprievodnom zborníku konferencie. Autorov príspevkov žiadame o zaslanie abstraktov do 15.9. 2020. Formát abstraktu a formát príspevku do zborníka si stiahnite tu.  

REKLAMA

Organizátori ponúkajú možnosť zverejnenia vašej reklamy v pozvánkach a oficiálnych dokumentoch konferencie - zborníku prednášok, na reklamných paneloch počas konania konferencie, prípadne na web stránkach spoločnosti a konferencie.  

SPONZORI

Tak ako po uplynulé roky, aj pre konanie konferencie DEFEKTOSKOPIA 2020 ponúkame možnosť  významným firmám v oblasti NDT prostredníctvom sponzorského príspevku napomôcť k úspešnému priebehu konferencie  a zároveň prezentovať svoje aktivity na vlnách konferencie a SSNDT.

 

 


PREDSEDA KONFERENCIE

Ing. Erich Eckhardt

Prezident SSNDT

e-mail:     ssndt@ssndt.sk

mobil:    +421 917 715 189
 


SEKRETARIÁT KONFERENCIE

Ing.  Daniela Červeňanová

 

e-mail:      defektoskopia@atg.sk

mobil:       +421 905 583 578 

 

 

 

aaa
     Prihláška    
     účastník
bbb
     Prihláška
   vystavovateľ