Defektoskopia 2020

defektoskopia covid

 

Pozor zmena !!!

Na základe hlasovania všetkých členov výboru SSNDT bolo rozhodnuté, že vzhľadom na hroziacu druhú vlnu koronavírusu sa neuskutoční konferencia Defektoskopia ani v náhradnom termíne v dňoch 6.-8.10. 2020 !!!

Konferenciu sme sa rozhodli presunúť až na jeseň v roku 2021. Presný termín bude oznámený v najbližších dňoch.

Tí, ktorí uhradili zálohové faktúry, resp. uhradili účasť svojich zamestnancov, prosím kontaktujte:

SEKRETARIÁT KONFERENCIE

Ing.  Daniela Červeňanová

e-mail:      defektoskopia@atg.sk

mobil:       +421 905 583 578