Slovakiatech

Venue of a event
08 Oct 2019
09 18

Kulturpark
040 00 Košice
Slovakia

slovakiatech 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medzinárodná odborná konferencia a prezentačný veľtrh firiem so zameraním na vedu, výskum a inovácie v priemysle a priemyselných technológiách, energetike, logistike a v oblasti životného prostredia.