Noví vysokoškolskí profesori

Prezidentka vymenovala vysokoškolských profesorov a jedným z nich je aj náš vice-prezident.

caputova prihovor

Pani Prezidentka SR Zuzana Čaputová, 14. júla 2020 vymenovala 54 nových vysokoškolských profesorov. Menovacie dekréty im odovzdala za prítomnosti ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislava Gröhlinga a iných predstaviteľov, na slávnostnej ceremónii v historickej budove „starej“ Národnej rady SR v Bratislave. V príhovore pripomenula, že povolanie vysokoškolského pedagóga nie je ľahké, ak sa vykonáva ako „bytostné povolanie“. Rovnako poukázala na to, že „Múdrosť nie je len zhromaždená vedomosť, je to žité poznanie, ktorého súčasťou je silný hodnotový základ. Lebo vedomosti bez žitých hodnôt sú naničhodné, naopak, vzdelanosť založená na hodnotách má byť základom spoločnosti“ a preto je úlohou profesorov prispieť k múdrosti spoločnosti . Podľa prezidentky titul profesor v sebe obsahuje aj tézu, že každý z jeho nositeľov je schopný vedeckého výkonu veľkej hodnoty a takéto výkony naša spoločnosť naliehavo potrebuje, ak máme udržať krok v spolupráci i v konkurencii s medzinárodným prostredím. Kvalita vkladu profesorov do rozvoja vzdelanosti sa bude podľa slov hlavy štátu hodnotiť nielen podľa toho, koľko absolventov, doktorandov a docentov vychovajú, ale aj podľa toho, aké kvalitné učebné texty pre svojich študentov napíšu, akými prednáškami ich budú vzdelávať a inšpirovať. Profesori by podľa prezidentky mali byť zodpovednými strážcami kvality a posilňovania spoločenského postavenia a prestíže vysokého školstva na Slovensku. Osobitne nás teší, že z rúk prezidentky z celkového počtu 54 profesorov prevzali vymenovací dekrét aj 17 profesori s technickým zameraním. Jedným  z nich je náš vice-prezident SSNDT p. Hatala. Novo vymenovaný prof. Ing. Michal Hatala, PhD. zo stretnutia s hlavou štátu poznamenal, že aj napriek koronavírusu bol slávnostný akt dôstojný a na vysokej úrovni. Prezidentka SR, ako skutočná štátnička počas celej ceremónie súvisiacej s menovaním profesorov ako aj pri neformálnom stretnutí po samotnom odovzdávaní menovacích dekrétov, pôsobila srdečne, ľudsky a zároveň reprezentatívne .

caputova hatala

Prezidentka SR Zuzana Čaputová na snímke s prof. Ing. Michalom Hatalom, PhD. (Foto:TASR)