Súčasný výbor EF NDT

Vzhľadom na úmrtie riadne zvoleného Prezidenta EF NDT p. Rogera Lyona na konci Októbra 2019, prevzal jeho funkciu p. Fraile

 

gomez

 

 

 

 

Fermin Gomez Fraile, Španielsko
Prezident EF NDT

Zvolení členovia výboru:

 1. Michele Carboni, Taliansko 
 2. Anton Erhard, Nemecko
 3. Gerald Idinger, Rakúsko
 4. Etienne Martin, Francúzsko
 5. Yordan Mirchev, Bulharsko
 6. Pavel Mazal, Česká Republika 
 7. Alexander Mullin, Rusko
 8. Jan Verkooijen, Holansko

Členovia ex offo (bez možnosti hlasovania):

 1. Predchádzajúci prezident - Peter Trampus, Maďarsko
 2. Kooptovaný člen a pokladník - Dominique Moussebois, Belgicko
 3. Kooptovaný člen - Gerhard Aufricht, Rakúsko
 4. Generálny sekretár a sekcia komunikácie - David Gilbert, Veľká Británia
 5. Predseda Výkonného výboru pre certifikáciu (ECEC) - Matthias Purschke, Nemecko
 6. Prezident 13. Konferencie ECNDT - Bento Ottone Alves, Portugalsko
 7. Auditor - Rene Klieber, Švajčiarsko