Konferencia Marovisz 2019

Miesto konania
20 Mar 2019
17 30
trampus

V dňoch 20-22.3. 2019 sa na pozvanie prezidenta Maďarskej spoločnosti NDT prof. Petra Trampusa zúčastni tejto konferencie náš prezident p. Eckhardt.

Naše spoločnosti veľmi úzko spolupracujú a komunikujú, preto náš prezident odovzdal aj vecné dary prof. Trampusovi, a pozdravil všetkých účastníkov konferencie. V rámci vzájomných rokovaní sa otvorili spoločné témy zamerané na spoluprácu v oblasti vybudovania hodnotiteľlských komisií a postupov pri posudzovaní žiadostí a hodnotení žiadostí národných COO NDT pre zaradenie do medzinárodného zodnamu uznávaných certifikačných orgánov osôb v NDT v zmysle dohody MRA. Náš prezident pozval zástupcov spoločnosti Marovisz na workshop organizovaný v rámci nášho Kolokvia 2019, ktorý je zameraný najmä na problematiku uznávania v zmysle MRA.