SSNDT

SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ PRE NEDEŠTRUKTÍVNE TESTOVANIE
Člen medzinárodného výboru pre nedeštruktívne testovanie ICNDT
Člen Európskej federácie pre nedeštruktívne testovanie EFNDT

SSNDT je členom:
    

Menu
Profil spoločnosti
Aktivity SSNDT
Informácie

  

  Česká společnost pro nedestruktivní testování

vás pozýva konferenciu  

Konferencia sa bude konať v priestoroch Spoločenského domu, Lázně Luhačovice. 


 

 

 

DEFEKTOSKOPIA 2014

V dňoch 23. ÷ 25.4.2014 sa v hoteli Átrium v Novom Smokovci konala medzinárodná konferencia DEFEKTOSKOPIA 2014.

Ďakujeme sponzom konferencie, ktorí prispeli k jej úspešnému priebehu.

               

Podrobné v krátkej dobe informácie nájdete v sekcii  Konferencie   


 Zjazd SSNDT

Pred zahájením konferencie DEFEKTOSKOPIA 2014 sa konal Zjazd SSNDT, na ktorom boli schválené upravené Stanovy SSNDT a prijaté ďalšie zmeny v SSNDT.

         

Novým členom Výboru SSNDT bol zvolený Vladimír Kubík z B-mat Group, a.s., ktorý nahradil Zdenka Hrúza zo SES INSPEKT, s.r.o. Pánovi Hrúzovi ďakujem za jeho angažovanosť a vykonanú prácu vo Výbore, p. Kubíkovi blahoželám k zvoleniu a očakávam aktívny prístup k práci Výboru.

V krátkej dobe budú závery Zjazdu uverejnené na našej stránke.  


 

 

  

Firemní členovia

topNDT, s.r.o.

B-mat Group, a.s.

REAKTORTEST, s.r.o. Trnava  

Letecké opravovne Trenčín, a.s.  

ŽSR - Výskumný a vývojový ústav železníc

PTS Josef Solnař SK, s.r.o., Žilina

Železničné stavby, a.s., Košice  

SlovCert, s.r.o., Bratislava  

ATG Slovakia, s.r.o., Trenčín  

TSP - TESTSERVIS POLÁČEK, s.r.o., Trnava  

ENERGOSERVIS, spol. s r.o. Chomutov  

Vodohospodárska výstavba, Bratislava  

Uniatest, s.r.o., Krásno nad Kysucou  

C-CW s.r.o., Žilina  

PROXIS Slovakia, s.r.o., Bratislava  

WIZACO NDT s.r.o., Kpt. Nálepku 78, 934 01  Levice
 

 © Copyright 20010 [SSNDT]