SSNDT

SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ PRE NEDEŠTRUKTÍVNE TESTOVANIE
Člen medzinárodného výboru pre nedeštruktívne testovanie ICNDT
Člen Európskej federácie pre nedeštruktívne testovanie EFNDT

Člen Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností

SSNDT je členom:
        

Menu

DEFEKTOSKOPIA 2018 - Kontaktné údaje

PREDSEDA KONFERENCIE

 

SEKRETARIÁT KONFERENCIE

Ing. Erich Eckhardt

Prezident SSNDT

e-mail:    ssndt@ssndt.sk

mobil:      +421 917 715 189

 

 

ATG Slovakia s.r.o.

Ing. Daniela Červeňanová

e-mail:       defektoskopia@atg.sk

mobil:         +421 905 583 578 

 

ORGANIZAČNÝ VÝBOR KONFERENCIE

 Ing. Erich Eckhardt (SSNDT)

Ing. Mária Komárňanská (Reaktortest, Trnava)

Ing. Rudolf Chyla (VVÚŽ, Bratislava)

Ing. Peter Žúbor (ŠKS Piešťany)

 

Ing. Ivan Ščasný (ATG Slovakia, Trenčín)

Ing. Pavel Gabriška (Istrotest, Bratislava)

Ing. Pavol Kučík (SlovCert, Bratislava)

Ing. Milan Černica (Železničné stavby, Košice)

 


 

  

 

Sponzori 

Konferencia

DEFEKTOSKOPIA 2018

organizuje SSNDT v spolupráci s firmou

ATG Slovakia s.r.o.

bez podpory sponzorov  

  

  
 
 
 
 

 

 © Copyright 20010 [SSNDT]