SSNDT

SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ PRE NEDEŠTRUKTÍVNE TESTOVANIE
Člen medzinárodného výboru pre nedeštruktívne testovanie ICNDT
Člen Európskej federácie pre nedeštruktívne testovanie EFNDT

Člen Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností

SSNDT je členom:
        

Menu

Kolokvium 2019 - Kontaktné údaje

PREDSEDA KOLOKVIA

 

SEKRETARIÁT KOLOKVIA

Ing. Erich Eckhardt

Prezident SSNDT

e-mail:    ssndt@ssndt.sk

mobil:      +421 917 715 189

 

 

ATG Slovakia s.r.o.

Ing. Daniela Červeňanová

e-mail:       kolokvium@atg.sk

mobil:         +421 905 583 578 

 

 

 

 

 


 

  

 

Sponzori 

Konferencia

DEFEKTOSKOPIA 2018

organizuje SSNDT v spolupráci s firmou

ATG Slovakia s.r.o.

bez podpory sponzorov  

  

  
 
 
 
 

 

 © Copyright 20010 [SSNDT]