Kontakty

SSNDT - Slovak Society for Nondestructive testing

Koceľova 15
815 94  Bratislava 3

www.ssndt.sk

ssndt@ssndt.sk

IČO:  30810931

DIČ:  2021563412

Bank: Slovenská sporiteľňa, a.s.

Bank account:   SK73 0900 0000 0006 3278 9150  

President :

Ing. Erich Eckhardt 

Committee members:

Ing. Pavol Kučík , Slovcert, s.r.o.- Vicepresident

doc. Ing. Michal Hatala, PhD., FTV TUKE v Prešove - Vicepresident

Ing. Mária Komárňanská , Reaktortest, s.r.o. 

Ing. Ivan Ščasný, ATG Slovakia s.r.o. 

Ing. Rudolf Chyla, ŽSR, VVÚŽ - Treasurer

Member contacts

B-mat Group, a.s.

Horná 13,
038 61 Vrútky
Slovakia

+421917 429 710

TÜV Thüringen Slovakia s.r.o.

Piaristická 1379/2
949 24 Nitra
Slovakia

+421 376 559 242

Železničné stavby, a.s.

Južná trieda 66
04001 Košice
Slovakia

+421 55 611 88 21

Vodohospodárska výstavba, š.p.

Karloveská 2, P.O.BOX 45
84204 Bratislava
Slovakia

+421-906 311111

WELDING & TESTING OF MATERIALS, s.r.o.

Dlhá 88
01009 Žilina
Slovakia

+421 415006697

REAKTORTEST s.r.o.

Františkánska 22
91701 Trnava
Slovakia

+421 33 5521 030

Tempra s.r.o.

29. augusta 53
97401 Banská Bystrica
Slovakia

+421 905 219 270

Proxis Slovakia spol. s r.o.

Karloveská 63
82104 Bratislava
Slovakia

+421 2 65413006

TSP-Testservis s.r.o.

Piešťanská 3
91701 Trnava
Slovakia

+421 903 720 192

topNDT, s.r.o.

Hálkova 31
010 01 Žilina
Slovakia

+421 41 37 002 37

Letecké opravovne Trenčín, a.s.

Legionárska 160
91104 Trenčín
Slovakia

+421 32 65 65 212

ŽOS Trnava, a. s.

Koniarekova 19
91721 Trnava
Slovakia

+421 33 5567 111

PTS Josef Solnař, s.r.o.

U Hrůbků 170
70900 Ostrava Nová Ves
Slovakia

+420 596 744 163-164

ŽSR Výskumný a vývojový ústav železníc

Hviezdoslavova 31
01002 Žilina
Slovakia

041/229 2620

ATG Slovakia s.r.o.

Priemyselný park - Zajarčie 2801
91321 Trenčianska Turná
Slovakia

+ 421 915 981 064

CERTIFICATION OF WELDING AND TESTING, s.r.o.

Dlhá 88 D
01009 Žilina
Slovakia

+421 915 852 160

SlovCert, spol. s r. o.

Podunajská 36
82107 Bratislava
Slovakia

+421 245525709

PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a. s.

Kopčianska 15
85101 Bratislava
Slovakia

+421 268 262 224

LOKO TRANS Slovakia, s.r.o.

Cintorínska 57
94201 Šurany
Slovakia

+421356507080

TÜV SÜD Slovakia s.r.o.

Jašíkova 6
82103 Bratislava
Slovakia

+421 2 48 29 12 58

Energoservis spol. s r.o.

Dukelská 1111
43001 Chomutov
Slovakia

+420 474 628 954

TSS GRADE, a.s.

Dunajská 48
81108 Bratislava
Slovakia

+421 905367640

UNIATEST s.r.o.

Blažkov 1429
02302 Krásno nad Kysucou
Slovakia

+421 41 421 63 73

Ekosystémy

Matice slovenskej 10
971 01 Prievidza
Slovakia

+421 46 5487049