Aktivity

skusanie kolajnic

Hlavnou aktivitou spoločnosti je spájanie odborných záujmov v odbore nedeštruktívneho skúšania materiálov so záujmami celospoločenskými, rozvoj a zvyšovanie odbornej úrovne celého odboru na Slovensku

Našou činnosťou podporujeme záujmy pracovníkov nedeštruktívneho skúšania,  ich zdravia pri práci, znižovaní rizík plynúcich zo špeciálnych pracovných podmienok, ako aj po stránke spoločenského uznania práce defektoskopických pracovníkov. 

Formami hlavných činností spoločnosti sú: organizovanie technických seminárov, odborných konferencií, prednášok, odborných školení, činnosť zameraná na vzdelávanie, kvalifikáciu a certifikáciu, poradenská  a hodnotiteľská činnosť, publikačná činnosť, účasť pri tvorbe noriem a iné odborné aktivity v NDT.