O nás

ludia

Spoločnosť SSNDT je záujmové združenie otvorené všetkým záujemcom o nedeštruktívne testovanie. Jej hlavným poslaním je spájanie odborných záujmov v odbore nedeštruktívneho skúšania materiálov so záujmami celospoločenskými, rozvoj nedeštruktívneho skúšania materiálov a výrobkov, zvyšovanie odbornej úrovne celého odboru na Slovensku. Spoločnosť podporuje záujmy pracovníkov nedeštruktívneho skúšania a v prípadoch, kedy to je potrebné, poskytuje odbornú pomoc svojím členom.

Organizuje technické semináre, odborné konferencie, prednášky, odborné školenia, zamerané na šírenie osvety a nových poznatkov a aktuálnych foriem vzdelávanie, kvalifikácie a certifikácie personálu NDT. V rámci svojich možností prostredníctvom svojich členov organizuje  poradenskú, hodnotiteľskú činnosť a publikačnú činnosť. Okrem iných aktivít v oblasti NDT  zabezpečuje najmä účasť pri tvorbe a preklade noriem z uvedenej oblasti.

Za týmto účelom nadväzuje a udržuje organizačné i pravidelné odborné styky s obdobnými domácimi a zahraničnými spoločnosťami.