Ocenenia

SSNDT pravidelne počas konania konferencie DEFEKTOSKOPIA oceňuje dlhoročných členov a pracovníkov za zásluhy o rozvoj v oblasti NDT na Slovensku. Každý ocenený sa zároveň stáva čestným členom spoločnosti.

Aktuálni laureáti Ocenenia a držitelia Plakety SSNDT:

2009 – Ing. Angela Houbová 

2010 – Ing. Pavel Gabriška 

2011 – Ing. Peter Žúbor 

2012 – nebolo udelené ocenenie 

2014 – Ing. Miloš Kováčik, František Blahút 

2016 – Ing. Michal Lustoň,  Ing. Josef Plášek 

2018 – Ing. Martin Kuna, CSc., Dušan Demovič